Maailman seksuaaliterveyspäivä 4.9.2022

Maailman seksuaaliterveyspäivä 4.9.2022 1000 1001 Ilon kipinä

Puhutaan
nautinnosta!

Maailman
Seksuaaliterveyspäivä
4.9.2022

Suomen seksologisen seuran sivulla kerrotaan tämän vuoden seksuaaliterveyspäivästä näin:

 

Tämän vuoden Maailman Seksuaaliterveyspäivää vietetään 4.9.2022
– Puhutaan nautinnosta!

Vuoden 2022 Seksuaaliterveyspäivän teemoissa painottuvat seksuaalisen nautinnon tukemiseen liittyvä lainsäädäntö ja politiikat, joilla voidaan tukea seksuaalista terveyttä ja hyvinvointia, seksuaalisuuteen liittyviä ihmisoikeuksia, mukaan lukien itsemääräämisoikeutta, syrjimättömyyttä, sekä oikeutta yksityisyyteen, ruumiin koskemattomuuteen ja tasa-arvoon. WAS:n teemapäivään liittyvät myös havainnot siitä, että seksuaalisen ilmaisun ja nautinnon kokemisen merkittävät esteet juontavat usein juurensa erilaisiin poliittisiin järjestelmiin ja oikeudellisiin puitteisiin, kulttuurisiin tapoihin sekä taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Teemapäivä tukee niin yhteiskuntien, päätöksenteon kuin myös kansalaisten seksuaalisen nautinnon moninaisia oikeuksia.                   

Jäin pohtimaan aihetta. Se, että seksuaaliterveyspäivää vietetään, on jo suuri asia. Seksuaaliterveys on asia, joka vuosi vuodelta nostaa enemmän päätään julkisuuteen. Ja siihen suuntaan on todella varaa mennäkin. Asian julkisuuden lisäämisenkin vuoksi nämä vuosittaiset teemapäivät ovat huipputärkeitä.

Seksuaalisuus on jo itsessään hyvin intiimi ja yksityinen asia. Kun puhutaan seksuaalisesta nautinnosta, länsimaisessa kulttuurissa ollaan lähellä tabua. Ystävien keskenkään ei usein jaeta tätä aihetta. Kuitenkin meidän pitäisi yhteiskunnallisesti raivata esteitä nautinnon kokemiselle, vaikka emme ehkä puhu omista kokemuksistamme kenellekään. Ei ihme, että haasteita esteiden tunnistamiseen ja raivaamiseen riittää. 

Erilaisia esteitä nautintoon

Vammaisilta saattaa puuttua jo pelkkä oikeus yksityisyyteen ja se on jo ensimmäinen haaste seksuaalisuuden toteuttamiseen ja nautinnon kokemiseen.  

Esteitä voi olla erilaisia, kuten jo kuvaustekstistäkin käy ilmi. Itse olen eniten työssäni käsitellyt vammaisten seksuaalisuutta ja meidän vammaisten oikeutta seksuaalisuuteen. Vammaisilta saattaa puuttua jo pelkkä oikeus yksityisyyteen ja se on jo ensimmäinen haaste seksuaalisuuden toteuttamiseen ja nautinnon kokemiseen. Olin menneinä vuosina töissä Kynnys ry.n Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa -hankkeessa ja neljä vuotta Aspan Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeessa pohtimassa ja toteuttamassa asumisyksiköissä asuvien vammaisten ihmisten oikeutta yksityisyyteen – mahdollisuutta kokea seksuaalista nautintoa.

Näkyvät ja näkymättömät esteet täytyy poistaa

Kun avustaja ei tiedä, eikä osaa kohdata avustettavan tapaa ja mahdollisuutta kokea seksuaalista nautintoa, voi syntyä todella vaikeita tilanteita molemmille osapuolille.

Yhteiskuntamme ei vielä monessa kohtaa ole valmis ymmärtämään seksuaalista ulottuvuutta asioihin. Yksi ajankohtainen esimerkiksi on se, ettei henkilökohtaisten avustajien uudessa ammattitutkinto- koulutuksessa ole lähtökohtaisesti ollenkaan seksuaalisuuden kohtaamisen koulutusta. Me kaikki ihmiset olemme kuitenkin seksuaalisia ja seksuaalisuus kuuluu kaikille – myös vammaisille. Kun avustaja ei tiedä, eikä osaa kohdata avustettavan tapaa ja mahdollisuutta kokea seksuaalista nautintoa, voi syntyä todella vaikeita tilanteita molemmille osapuolille.

Seksuaalisuus sosiaalityöntekijän palvelusuunnitelmaan?

Myöskään vammaispalvelun palvelusuunnitelmassa ei mainita seksuaalisuutta. Syöminen, juominen ja vatsan toiminta ovat itsestään selvyyksiä, jotka sisällytetään tavanomaisen elämän kuvaukseen ja avun tarpeeseen. Kaikki mitä arkeen kuuluu. Kuitenkin seksuaalisuuden käsittely jätetään muidenkin sote-experttien käsittelystä yleensä pois ajatellen, että joku muu hoitaa asian. Tai yleisimmin, että vammainen ottaa itse asian puheeksi, jos haluaa.

Mutta hän ei aina pysty, vaikka haluaisi. Ei tiedä. Ei osaa.

Vastaantuleminen asiassa auttaisi tietämään, onko hänellä esteitä seksuaalisuuden toteuttamisessa ja miten yhteiskunta voisi siinä auttaa.

Vammaiset tarvitsevat usein apua nautinnon löytämiseen

Monelle vammaiselle ei nuorena kerrota samoja asioita ja sekä hän itse että muut voivat ajatella, ettei seksuaalisuus ja siihen liittyvä nautinto tule koskaan kuulumaan hänen elämäänsä.

Terveillä ihmisillä kuitenkin seksuaalisuus ja siihen liittyvä nautinto kuuluvat itsestään selvänä asiana jokaisen elämään. Monelle vammaiselle ei nuorena kerrota samoja asioita ja sekä hän itse että muut voivat ajatella, ettei seksuaalisuus ja siihen liittyvä nautinto tule koskaan kuulumaan hänen elämäänsä.

Kuitenkin meillä jokaisella – terveillä, sairailla, vammaisilla, eri muotoisilla, eri näköisillä ja eri asioihin kykenevillä – on oikeus voida toteuttaa omaa seksuaalisuuttamme ja saada siitä nautintoa. Se ei ole minkään ryhmän etuoikeus ja ne, jotka tarvitsevat apua oman seksuaalisuutensa löytämiseen ja ymmärtämiseen, täytyy sitä apua ja tukea saada. Samoin yhteiskunnassamme näkyvät ja näkymättömät esteet tämän tieltä täytyy raivata. 

Kaikilla on oikeus seksuaalisuuteen ja nautintoon

Terveillä ihmisillä kuitenkin seksuaalisuus ja siihen liittyvä nautinto kuuluvat itsestään selvänä asiana jokaisen elämään. Monelle vammaiselle ei nuorena kerrota samoja asioita ja sekä hän itse että muut voivat ajatella, ettei seksuaalisuus ja siihen liittyvä nautinto tule koskaan kuulumaan hänen elämäänsä. Kuitenkin meillä jokaisella – terveillä, sairailla, vammaisilla, eri muotoisilla, eri näköisillä ja eri asioihin kykenevillä – on oikeus voida toteuttaa omaa seksuaalisuuttamme ja saada siitä nautintoa. Se ei ole minkään ryhmän etuoikeus ja ne, jotka tarvitsevat apua oman seksuaalisuutensa löytämiseen ja ymmärtämiseen, täytyy sitä apua ja tukea saada. Samoin yhteiskunnassamme näkyvät ja näkymättömät esteet tämän tieltä täytyy raivata.

Näkyvät ja näkymättömät seksuaalisen nautinnot esteet yhteiskunnassamme on poistettava.
vammaisten seksuaalisuus kaksi iloista pyörätuolissa

Kiinnostuitko palveluistani?

Ilon Kipinä slogan