Kuntoutuslaitoksille seksuaaliterveyden palveluita

Ilon Kipinä tuottaa monille tahoille seksuaalikasvatuksen neuvonta- ja koulutuspalveluita.

Kuntoutuslaitosten palveluihin olen panostanut paljon. Niiden todellinen arvo vammaiselle on minulle iskostunut myös omien kohtaamisten, kokemusten ja järjestötyön kautta. Toimin mm. Lihastautiliiton puheenjohtajana.

Kuntoutuspalveluiden valmis pakettini on helppo tilata sellaisenaan, istuttaa ja muokata kuntoutukseen sopivaksi.

Minulla on laaja kokemus hyvin erilaisista sairausryhmistä ja tilanteista, mikä auttaa nopeaan räätälöintiin ja toiveittenne mukaiseen seksuaalisuuden osa-alueen toteuttamiseen.

Teen mielelläni myös yksittäisiä luentoja esimerkiksi parisuhdekursseille.

Lisäksi tuotan yhteistyökumppanini kanssa nuorille suunnattua seksuaaliohjausta.

Ilon kipinän palvelupaketti kuntoutuslaitoksille

Koko paketti vain 500 € + alv

(yksilötapaamiset erikseen)

1. KERÄÄN TOIVEENNE JA TIEDOT
KUNTOUTUSRYHMÄSTÄ JA/TAI -JAKSOSTA

2. SUUNNITTELUPALAVERI

3. TOTEUTUS


Luento isolle yleisölle
tai ryhmälle

Vammaisen tai sairastuneen
seksuaalisuus
Miten sairaus tai vamma
vaikuttaa seksuaalisuuteen?


Seksuaalisuuden kokeminen

Miten hoidan seksuaalisuuttani
vammaisena/sairastuneena?

Omakohtaisia kertomuksia
ja keskustelua


Pienryhmäkeskustelu

Vertaistukea ja
ohjattua keskustelua
Välineiden esittelyä ja
apua valitsemiseen


Seksuaalineuvonta
(Yksilökeskustelu)

45 min 75 € + alv
Luotettavaa ja
ongelmiin pureutuvaa
apua ammattilaiselta

4. PALAUTEPALAVERI

Kerään kaikista tilaisuuksistani palautetta joko itse tai järjestäjän kautta.
Kuntoutuspalveluista saadun palautteen läpi käyminen kuuluu hintaan.

KOKO PAKETTI VAIN

500 € + alv

(yksilötapaamiset ja mahd. matkakulut veloitetaan erikseen)

Seksuaaliterveys on tutkitusti tarpeellinen ja toivottu kuntoutuksen osa-alue

Krooninen sairaus tai vamma vaikuttaa yleensä aina seksuaalisuuteen. Se vaikuttaa omaan kehonkuvaan sekä tapoihin toteuttaa seksuaalisuutta. Sitä ei yleensä oteta esiin lääkärillä tai muilla hoitokäynneillä, eikä monilla ole tilaisuuksia puhua asiasta. Hoitohenkilökunta usein odottaa, että potilas ottaa asian esiin, jos haluaa ja lääkkeittenkin sivuvaikutukset seksuaalisuuteen voivat jäädä keskustelematta.

Seksuaalisuus voi ja saa olla voimavara elämässä. Sillä voi olla kipua lievittäviä ja hyvinvointia parantavia vaikutuksia. Tämän näkökulman muistaminen kuntoutustyössä voi helpottaa seksuaalisuuden puheeksi ottamista ja huomioimista kliinisessä asiakastyössä.

Lähde: Henna Kekkonen & Kaija Nevalainen: Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen kuntoutuksessa, KUNTOUTUS 42 | 1 | 2019

Kun vammaisen seksuaalisuutta ei käsitellä tabuna, siitä ei myöskään tule sellainen

Kuntoutuksessa seksuaalisuus on luonteva ja ehdottoman tärkeä osa kuntoutuksen sisältöä. Osallistujat saavat sekä sekä asia- että kokemustietoa sekä vertaistukea, jotka kaikki osaltaan auttavat ymmärtämään, rakentamaan ja toteuttaman omaa uutta seksuaalisuutta.

Seksuaalisuus kuuluu kaikille ja jokaisella meistä on oikeus omaan seksuaalisuuteen

Seksuaalisuudesta puhuminen vaatii ammattilaisen ammattitaitoa, vuorovaikutustaitoja ja luottamusta puhujaan tai keskustelun ohjaajaan. Tarvitaan osaava ammattilainen, jotta se toteutuisi kuntoutuksessa menestyksellisesti.

044 063 9863

raila(at)ilonkipina.fi

Mosaiikkiraitti 6, Helsinki

Tietosuojaseloste

Ilon Kipinä slogan