Avusteinen seksi

ja muita vammaisten seksuaalisuuteen liittyviä linkkejä


Yhteisöjä, järjestöjä, seksuaalineuvontaa


Seksuaalialan järjestöjä

Sexpo

Sexpo-säätiö on toiminut jo vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Toimintaamme kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.

Sexpo pyrkii siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi ja tasapainoisesti. Se edistää tavoitteitamme käytännön tasolla kouluttamalla seksologian ja seksuaaliterveyden ammattilaisia, tarjoamalla tietoja ja apua sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setan tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa.
Voimaa seksuaalisuudesta -hanke on tuonut asumispalvelujen työntekijöille ja alan opiskelijoille osaamista seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa asumiseen liittyvissä seksuaaliasioissa löytyy hankkeen sivuilta.

Helsinki Pride -yhteisö haluaa toiminnallaan vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, sekä lisätä tietoa ja työkaluja yhteiskunnan syrjivien rakenteiden murtamiseksi.

Yhteisö tuo voimaa, turvaa ja tukea. Helsinki Pride -yhteisö järjestää monipuolisesti yhteisöllisiä tapahtumia niin nuorille kuin aikuisille. Joukosta löytyy kaikkea pienimuotoisista illanvietoista aina sadan tuhannen ihmisen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaan. Välille mahtuu moninainen kirjo toimintaa ja tekemistä.

Väestöliitto

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö.

Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.

Väestöliiton opas Seksuaalioikeudet


Videot

Perjantaidokkari: ”Tarvitsemme apua seksissä”

tarvitsemme apua seksissä

Apua seksiin

Apua seksiin

Vammaisten kuljetuspalvelut

Raila Riikonen kuljetuspalvelut video


Elokuvat ja kirjat

Kirjat


Kollegoiden nettisivuja


Tasapainoiseksi –
Tanja Roth

Terapiaa, kuntoutuksen ohjaus, työnohjaus, seksuaaliterveys ym. Työskentelyä yksilöiden, pariskuntien, perheiden, nuorten, aikuisten, työikäisten, ikääntyvien, erilaisten ryhmien kanssa. Teen yhteistyötä eri organisaatioiden ja palvelun tuottajien kanssa. Lähtökohta on syrjintävapaa ja arvoneutraali ihmisen kohtaaminen.


Arvoiseksi – Erika-Evely Ee Eisen

Seksuaaliterapeutti, luennoitsija, kouluttaja, somevaikuttaja ja tietokirjailija. Sensitiivinen saavutettavuuden ja moninaisuuden asiantuntija. Koulutukset, työpajat, kartoitukset ja ohjaukset.


Aistien talo– Tiia ja Jouni

Seksuaalisuuden monipuolista osaamista: – Sessioita, valmennusta ja kehotyöskentelyä  Seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa sekä  asiantuntija-, konsultaatio- ja koulutuspalveluja.


Terapiaperhonen Oy
Henna Kekkonen

Tehokasta ja vaikuttavaa kuntoutusta kokonaisvaltaisesti, naurua ja huumoria unohtamatta.

Terapia- ja työnohjauspalvelut Marjo Viinane: terapiaa, koulutusta ja työnohjausta️.
Yksilöterapiaa ja  pariterapiaa. 

Turvallisen paikka tulla sellaisena kuin olet ja puhua niistä asioista, jotka koet tärkeiksi. Luottamus, kunnioitus ja nähdyksi sekä kuulluksi tuleminen ovat mielestäni avaimia seksuaalisuden lukkoihin.

SelkoSeks Koulutuspalvelut
Fanni Kevätniemi

Selkokuvien avulla on mahdollisuus kommunikoida seksuaalisuudesta ja ihmiskehosta.


Raila Riikonen / Ilon Kipinä mediassa
Katso mediatiedot täältä>>

044 063 9863

raila(at)ilonkipina.fi

Mosaiikkiraitti 6, Helsinki

Tietosuojaseloste

Ilon Kipinä slogan