Raila

Riikonen

Rakastan työtäni ja se näkyy kaikessa.

Laitan itseni likoon ja kerron myös omia kokemuksiani.

 • Seksuaalikasvattajakoulutus 2014-2015 Sexpo
 • Sosiaalipsykologian perusopinnot 2004-2005 Helsingin Avoin Yliopisto
 • Yo-markkinointimerkonomi 1995-1997 Tampereen Talouden ja Tekniikan oppilaitos
 • Ylioppilas 1992-1995 Hervannan lukio, Tampere

AMMATILLINEN KOULUTUS JA KURSSIT

 • SEKS 2022, Resilienssi ja mielen hyvinvointi, (juontaja)
 • SEKS 2021, Suostumus, suhteet ja neuvottelutaidot
 • SEKS 2020, Keho ja kontakti
 • SEKS 2019, Addiktiot
 • SEKS 2018, Erillisyys & intiimiys moninaisissa suhteissa
 • SEKS 2017, Keho, nautinto, aistillisuus
 • SEKS 2016, Häpeä

 

 • Seta koulutus: Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa 2020
 • Seta seminaari: Moninaiset rakkaussuhteet 2017

 

 • Sexpo konferenssi: Oodi seksuaalisuudelle 2020
 • Sexpo Työkaluja terapeuteille: Seksuaalista väkivaltaa kokeneen kanssa työskentely 2019
 • Sexpo koulutus lapsikohteisesta seksuaalisuudesta 2018
 • Sexpo koulutus: Cup of Therapy 2018
 • Sexpo koulutus: Autonominen hermosto & trauma 2017
 • Sexpo opintopiiri: Krooninen kipu ja seksi 2017

 

 • POLKU-projektin esiintymiskoulutukset 1998-2000
 • Toiminimi Ilon Kipinä Seksuaalikasvattaja, yrittäjä, alk. syksy 2015
 • Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (VAMLAS)
  Haastattelu-tutkimus kevät 2013
 • Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa (VIA) -projekti  Vertaisasiantuntija, tuntityöntekijä syksy 2012-12/2015
 • Evantia Oy alk. 1.6.2006, vakituinen 1.1.2007-10.4.2015
  Tulkkivälittäjä (6/2006-1/2011), Kommunikaatio-opetusten koordinaattori Uusimaa  (2-9/2011), Opetustilaus.fi koordinaattori koko Suomi (9/2011-4/2015)
 • Kynnys ry osa-aikainen nuorisosihteeri 1-5/2006
 • Nuorisoyhteistyö Seitti nuorisotyön suunnittelijan sijainen 10/2005
 • Ruskeasuon koulu tuntiopettaja kevät 2005
 • Wepas ry toimihenkilön sijainen 2004-2007 (lomat)
 • Kynnys ry nuorisosihteeri 8/2001-12/2002
 • Lihastautiliitto ry VASARA-projektin työntekijä 1/1999-12/2000
 • Railekki Oy maksuliikenne ja konttorityöt 6-7/1996

ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA
Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.

 • Asiakastyöryhmän jäsen 2008-2013, asiakastyöryhmän puheenjohtaja 2009-2013
 • Asiakkaan äänellä -kehittämishankkeen jäsen 2008-2011 Asiakkaan äänellä -kehittämishanke toteutetaan osana Asumispalvelusäätiö ASPAn asumisen palvelujen kehittämistoimintaa. Hankkeen tavoitteena on käynnistää asumispalvelujen käyttäjän osallistumisen toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen.
 • Arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelukilpailu syksy 2016, kokemusasiantuntija (tutustuminen esteettömiin asuntoihin arkkitehtiopiskelijoiden kanssa, panos hyvien ratkaisujen kehittämisessä, virtuaalilasien käyttöön liittyvä asunnon esteettömyyden testaaminen)

LIHASTAUTILIITTO RY Lihastautiliitto ry on lihastautia sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö.

 • Lihastautiliiton puheenjohtaja
 • Lihastautiliiton edustaja Vammaisfoorumissa, hallituksen jäsen 2015-2016
 • Lihastautiliiton nuorisotoimikunnan jäsen 2002-2003
 • Puhuja terveydenhuollon oppilaitoksissa ja vammaisjärjestöjen tilaisuuksissa useita kertoja vuosina 1998-2003
 • POLKU-projektin potilastutor Tampereella 1998-2002 kokemuskouluttaja

KYNNYS RY
Kynnys ry on vammaisten kansalaisoikeusjärjestö, joka valvoo vammaisten oikeuksia ja pyrkii vammaisten tasa-arvoiseen elämään.

 • Ote omaan elämään -nuorisoprojektin johtoryhmän jäsen 2003-2005
 • Vammaisjärjestöjen Nuorisoyhteistyö ryhmän kokouksissa Kynnys ry:n edustajana 2002-2003
 • Kynnys ry:n Tampereen toimikunnan hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, Nuorten ryhmän jäsen ja ohjaaja vuosien 1998-2003 aikana.

TAMPEREEN SEUDUN LIHASTAUTIYHDISTYS RY nyk. PIRKANMAAN LIHASTAUTIYHDISTYS RY
Pirkanmaan lihastautiyhdistys on Lihastautiliiton paikallisyhdistys.

 • Hallituksen jäsen 1999-2004, Varapuheenjohtaja 2001-2003
 • Tiedottaja ja jäsensihteeri 1999-2000, 20-vuotisjuhlan toimikunnan sihteeri
 • Nuorisovastaava 1999-2003
 • Tampereen Vammaisneuvoston jäsen 2003–2004

TAMPEREEN VAMMAIS- JA TERVEYDENHUOLLON NEUVOTTELUTOIMIKUNTA

 • Työvaliokunnan jäsen MYK-työryhmässä (kuljetuspalvelumatkojen yhdistelyprojektin seurantaryhmä)
 • Yhdyskuntasuunnittelun työryhmässä vuosien 2001-2003 aikana.

SEXPO-SÄÄTIÖ
Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntija jo vuodesta 1969

Hallituksen jäsen 2021 –

LIHASTAUTILIITTO RY
Lihastautiliitto ry on lihastautia sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö.

1.varapuheenjohtaja 1.1.2015-30.6.2018

Lihastautiliiton puheenjohtaja 1.7.2018-

AIVOSÄÄTIÖ
Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Hallitus koostuu perustajasäätiöiden edustajista ja alan asiantuntijoista. Aivosäätiö hallinnoi Lihastautien tutkimusrahaston varoja. Lihastautirahasto edistää lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita.

Hallituksen jäsen (Lihastautiliiton puheenjohtajan ominaisuudessa) 1.7.2018 alkaen

HETA-LIITON VALTUUSTO
Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Heta-liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittava valtuusto.

Valtuuston jäsen 2020-2022

UUDENMAAN LIHASTAUTIYHDISTYS RY
Uudenmaan lihastautiyhdistys on Lihastautiliiton paikallisyhdistys.

Hallituksen jäsen 2006->, hallituksen sihteeri 2007-2010, varapuheenjohtaja 2012->, talousvastaava syksy 2012-

SMA FINLAND RY
SMA Finland ry on yhdistys spinaalista lihasatrofiaa (SMA lihastautia) sairastaville ja heidän läheisilleen.

Varapuheenjohtaja, talousvastaava, jäsenasioiden hoitaja 2018-2020

Talousvastaava, jäsenasioiden hoitaja 2021 alkaen

AKTIIVISESTI

HELSINKI PRIDE -YHTEISÖ (ENT. HESETA RY)
Helsinki Pride -yhteisö on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. 

Kahden vähemmistön väki -tapaamisten osallistuja vuodesta 2002 ja tapaamisten vapaaehtoinen koulutettu ohjaaja talvikauden 2006-2007 ja syksystä 2016

HelsinkiPride -tapahtuman suunnittelutyöryhmän jäsen 2007, 2008, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 pride.fi

AIEMMIN

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Kansainvälinen kontaktileiritoiminta
Suomen Punaisen Ristin kontaktitoiminta on nuorten (15-30v.) vammaisten ja vammattomien yhteistoimintaa: leirejä kesäisin, alueellisia ryhmiä ja yhteydenpitoa myös Suomen ulkopuolelle. Oleellista kontaktitoiminnassa on yhdenvertainen osallistuminen.

Leiriläinen ja/tai ohjaaja 1994-2003

Kontaktitoiminnan koordinaatioryhmä (KKR)
KKR on valtakunnallinen ryhmä kontaktitoiminnan aktiiveja, jotka seuraavat kontaktitoiminnan toteutumista Suomessa, järjestävät koulutusta ym.

Jäsen 1998-2001

Nälkäpäiväkerääjänä useina vuosina

Raila Riikonen /  ILON KIPINÄ MEDIASSA

Osoite

Mosaiikkiraitti 6
Helsinki

Puhelin

044 063 9863

Sähköposti

[email protected]

044 063 9863

raila(at)ilonkipina.fi

Mosaiikkiraitti 6, Helsinki

Tietosuojaseloste

Ilon Kipinä slogan