Avusteinen seksi

ja muita vammaisten seksuaalisuuteen liittyviä linkkejä

Videot

Yhteisöt ja yhdistykset

Seksuaalialan järjestöjä, joista saat tietoa ja seksuaalineuvontaa.

 • Sexpo-säätiö on toiminut jo vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Toimintaamme kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.

  Sexpo pyrkii siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi ja tasapainoisesti. Se edistää tavoitteitamme käytännön tasolla kouluttamalla seksologian ja seksuaaliterveyden ammattilaisia, tarjoamalla tietoja ja apua sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun.

 • Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö.

  Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.

  Väestöliiton opas Seksuaalioikeudet

 • Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setan tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.  Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa.

  Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. Sivulta löytyy myös Sateenkaarisanasto, joka kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. 

 • Helsinki Pride -yhteisö haluaa toiminnallaan vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, sekä lisätä tietoa ja työkaluja yhteiskunnan syrjivien rakenteiden murtamiseksi.

  Yhteisö tuo voimaa, turvaa ja tukea. Helsinki Pride -yhteisö järjestää monipuolisesti yhteisöllisiä tapahtumia niin nuorille kuin aikuisille. Joukosta löytyy kaikkea pienimuotoisista illanvietoista aina sadan tuhannen ihmisen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaan. Välille mahtuu moninainen kirjo toimintaa ja tekemistä.

  Kaikkia Helsinki Pride -yhteisön tapahtumia yhdistää kannustava ja moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri, jossa jokainen voi olla oma itsensä seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

 • Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

Seksuaali-
neuvontaa yms.

Kollegoiden nettisivuja.

 • Terapia-, kuntoutus- ja koulutuspalvelu

  Työni lähtökohta on syrjintävapaa- ja arvoneutraali ihmisen kohtaaminen

 • Erityisseksuaali-neuvonta 

  Erityisseksuaalineuvonnassa ihminen kohdataan kokonaisuutena. Asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, liikuntarajoitteiset ja kehitysvammaiset,vanhukset / dementia-asiakkaat ja heidän omaisensa / hoitajansa

 • Seksuaalineuvontaa, kehotyöskentelyä, työpajoja, koulutuksia ja kirjoituksia.

  ArvoiSeksi on sensitiivinen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden asiantuntija.

 • Marja Kihlström; seksuaaliterapeutti, luennoitsija, kouluttaja, somevaikuttaja ja tietokirjailija

  Seksuaalisuus on meissä jokaisessa ja sen kohtaaminen voi olla hämmentävää tai jopa pelottavaa. Minä olen terapeuttina sinun kanssasi, rinnallakulkijasi, joka uskaltaa kysyä, minne olet menossa.

 • Seksuaalisuuden monipuolista osaamista: – Sessioita, valmennusta ja kehotyöskentelyä – Seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa – Asiantuntija-, konsultaatio- ja koulutuspalveluja

Opinnäytetyöt

 • Henkilökohtaisen avun saajien seksuaalisuuden toteuttamisen mahdollisuuksia -kyselyn analysointia ja pohdintaa.

 • Tietoisuuden parantaminen seksin apuvälineiden tarpeesta ja seksuaalisuuden kohtaamisesta sekä pohjatietoa siitä, miten apuvälinetekniikassa voitaisiin vastata seksin apuvälineiden tarpeisiin.

 • Ammattilaisten asenteet asiakkaiden seksuaaliseen hyvinvointiin ja seksin apuvälineisiin. Apuvälineteknikoille ja toimintaterapeuteille suunnattu kysely.

Elokuvia,
kirjallisuutta


Raila Riikonen / Ilon Kipinä mediassa

044 063 9863

 

raila(at)ilonkipina.fi

Mosaiikkiraitti 6, Helsinki

© Ilon Kipinä 2021